Årsrapport 2018

Nu när det är dags att summera 2018 kan jag konstatera att det har varit ett mycket lärorikt år. Både privat och investeringsmässigt har jag lärt mig mycket och utvecklats.

Jag tror fortsatt på en svag utveckling för 2019 och 2020. En rad signaler talar för att vi troligen går in i en recension under 2020. Bland annat tar ECB tar bort kvantitativa lättnader från årsskiftet och FED förväntas fortsätta att höja räntan och krympa sin balansräkning.

Om FED ser en allt för kraftig inbromsning och fall i aktiemarknaderna kan de uttalade höjningarna stoppas och det kan kanske till och med bli tal om en kraftig sänkning ner till 0 % i styrränta. Detta kommer troligen pressa ner värdet på USD vilket i sin tur sätter press på USA som i stort lever på att andra länder producerar deras välfärd.

Företagens belåningen i USA i förhållande till BMP är på oroande höga nivåer. FEDs olika åtgärder de senaste åren för att blåsa liv i den amerikanska ekonomin har blåst upp en del lånbubblor som vi ser kommer att brista. Vi ser det redan för den amerikanska husmarknaden och för deras bilindustri. En ökad ränta är inte bra med tanke på belåningsgraden i USA.

Vi har även en kommande Brexit som kommer att ge marknaderna motvind. Kina har under lång tid genomfört kreditfinansierade investeringar där en del av dessa varit direkt olönsamma. Här är då frågan vem som tar dessa kreditförluster? Vad händer med den kinesiska ekonomin när dessa bubblor brister?

Ytterligare signal för en recension kan vi se i att den amerikanska tioåringen kryper allt närmare den amerikanska tvååringen. Skulle dessa inventeras så kan en recension ligga ett till två år fram i tiden. Som sagt i värsta fall ser vi detta starta när vi går in i 2020.

Portföljen har under året avkastat 1,72 %. (Jag hade 5 % som mål för 2018) Som högst låg portföljen på 27,80 % den 3 oktober. Från denna topp fram till årsslutet tappade portföljen 19,31 % motsvarande 300 140 SEK. Som ni ser i bilden har sista kvartalet varit tufft. Under året har jag realiserat 189 476 SEK i vinst.

I den interna depåkampen segrade depå Foreign åter igen. Depå Degiro var inget glädjeämne då det var här de flesta av årets snedgungor samlades.
Så här gick det mot mina uppsatta mål för 2018.

Vad har pressat portföljen?

Förutom den allmänna rädslan kopplat handelskrig och olika utspel som President Trump lägger fram har positioner vars värderingar kopplas till förväntade vinster långt fram i tiden drabbas hårdast när avkastningskraven justeras upp.

Följdriktigt har aktier som Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) drabbats hårt under senhösten. Apple (AAPL) tyngdes hårt av vikande försäljning av iPhone och att analyshusen skruvar ner framtida förväntningar då Apple troligen kommer att vara svaga i denna del av sin verksamhet. Jag har successivt stängt dessa positioner under december. Boeing (BA) som är ett av mina kärninnehav har pressats hårt under det så kallade handelskriget. Mitt största innehav LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (MCp) har pressats hårt från min sena entry då mycket av deras omsättning i Kina riskerar att minska i takt med att Kinas ekonomi bromsar in till följd av handelskrig och kreditförluster. Vid skrivandets stund ligger detta innehav -11,73 % och motsvarar 7,44 % av portföljen.

Valutaeffekten har under senaste månaden pressat portföljen 2,71 %. Vi ska ha med oss att portföljen under helåret haft medvind av USD/SEK med 8,22 %.Jag har även haft några snedgungor som pressat portföljen. Jag gick in helt felaktigt i tobaksindustrin med positioner i Swedish Match (SWMA) och Turning Point Brands (TPB) som omedelbart punkterades av att FDA proklamerade krig mot smaksatta cigarrer/cigaretter och e-cigaretter. Jag gick även in felaktigt i en del amerikanska banker som haft det motigt under hösten. 

Inför starten av 2019 har jag positionerat mig i 31,3 % kassa och jag har köpt på mig guld motsvarande 9,28 % av totalportföljen. Jag har även en del silver och palladium i korgen som tillsammans då står för 13,89 % av portföljen.

Slutligen vill jag önska er ett gott 2019!

Steenberger

2 thoughts on “Årsrapport 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *