Månadsbild oktober 2018

Uppsatta mål 2018 YTD okt
Överträffa SIXRX* med 3 procentenheter 12,88
Totalavkastning 5 % 16,22%
Eget kapital 1,3 Mkr 1 418 504
Sparkvot 35 % 32,70%

En kort månadsrapport. Jag har tidigare inte skrivit något på månadsbasis utan fokuserat på mina lördagsrapporter.
Tanken här är inte att skriva något längre utan jag vill mer visa en månadsvy och en uppdatering om hur det går med utfall mot mina årsmål. Som ni ser så var oktober en tung månad vilket många säkert fått erfara. Vi får se hur november och december avslutar året.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *