Månadsbild november 2018

Kort vy över november. Två tyngre månader för portföljen, men ändå ett bra resultat så långt med YTD 10,7%. Jag ligger fortsatt bra till mot SIXRX med en månad kvar.Viss oro kring EK som ligger relativt nära mål i en nedåtgående trend.
Sparkvoten ligger något efter plan. Troligen kommer jag att justera ner målet något inför 2019 då jag vill lägga lite pengar på mig här och nu. Sparkvot är inte allt och vad gör man om man råkar ut för något och inte kan nyttja sitt kapital? Ett mål för min del kommer att hamna kring 25-30 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *